Covid-19 ve Radyasyon Onkolojisi İle İlgili Detaylı Bilgilendirme

Covid-19 ve Radyasyon Onkolojisi İle İlgili Detaylı Bilgilendirme

11 Mart 2020'de DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus yeni koronavirüs (COVID-19) 118.000'den fazla vaka ve 4000'den fazla ölümle dünya çapında salgın ilan etti. Virüs Antarktika dışında her kıtada tespit edildi. 

COVID-19'un, hem hastalıktan doğrudan etkilenen hastalar üzerindeki, hem de stres altındaki bir sistemde başkalarının sağlığını desteklemek için mücadele edecek sağlık hizmetleri üzerindeki etkilerini hafifletmek için sağlık hizmetlerinin tüm yönlerinde bu krize küresel yanıt verilmesi gerekmektedir. 

Pandemi, zaten Çin ve İtalya'da büyük sağlık hizmetlerinin yeniden düzenlenmesini gerekli kıldı. 

Benzer etkiler şu anda tüm dünyada gözlenmektedir.

Bu koşullarda radyasyon onkolojisi uygulamasında, personel, hasta popülasyonu, ekipman ve tedavi tipleri ile ilgili belirli konular vardır.

 

Sorunlar

 • Hasta Grupları - Kanser hastaları, kemoterapi veya ileri hastalık nedeniyle savunmasız bireyleri içerebilir.
  Bu hastalar, adjuvan tedaviler alan nispeten uygun hastalar da olabilir.

 • Personel - Radyoterapi verilmesi, uzmanlaşmış bir hastanede çok özel beceri setleri gerektirir. Bu nedenle tedavi üniteleri hastalık nedeniyle personel düzeylerindeki değişikliklere karşı çok hassastır
  Radyasyon terapistleri özellikle çok sayıda hasta ile çok yakın temas halinde ve bulaşa maruz kalma riski yüksek alanlarda çalışırlar.

 • Çevre    - Radyasyon onkolojisi birimlerinin çoğu diğer hastane bölümlerinden fiziksel olarak ayrılmakla birlikte, bir bekleme alanında çok sayıda hasta grubunun bir karışımı olabilir. Bazı hizmetler, aktif tedavi gören hastalar ile takipte olanlar arasında bekleme alanlarını paylaşabilirler
  Tedavi bunkerleri, potansiyel kontaminasyon durumunda zaman alıcı ve temizlenmesi zor olabilen çok miktarda ekipman içerebilir.

 • Ekipman - Tedavi genellikle yüksek hacimli hastaları sırayla tedavi edecek son derece uzman ekipmanlara dayanır.

 • Tedaviler - Tedaviler birden fazla güne bölünerek verilir ve tedavi başarısı kesintiler ve boşluklardan etkilenir.
  Uzun süreli tedaviler hasta, hastalık veya işgücü sıkıntısı nedeniyle kesintilere karşı daha savunmasızdır.
  Kemoradyoterapi tedavileri de ciddi enfeksiyon olasılığını artırır.

 

COVID-19, bu enfeksiyondan etkilenen personellerden dolayı, azalan bir onkoloji işgücü nedeniyle radyoterapi merkezlerini zaten etkiliyor. 

Ayrıca COVID-19 kanser hastalarını doğrudan etkilemektedir. 

Radyasyon onkologları, hastalarını ve tedavi ekipmanlarını ve personellerini, daha önceki hastalık salgınlarında ve doğal afetlerde bu durumlara göre yönetmeyi öğrenmişlerdir. Singapur'daki SARS salgını ve Porto Riko'daki Maria Kasırgası sırasında bir dizi önlem geliştirilmiştir.

Ancak, COVID-19 durumu farklıdır. SARS'ın aksine, ölçeği çok daha büyüktür ve doğal afetlerden farklı olarak etkisi tamamen biyolojiktir.


Radyoterapi Tedavisi Sırasında COVID Bulaşma Riskini En Aza İndirme

Mevcut kanıtlar COVID-19'un damlacıklar ile yayıldığını ve 1 ila 14 günlük bir kuluçka süresine sahip olduğunu göstermektedir.

Doğrulanmış vakaların en yaygın semptomları ateş, öksürük ve nefes darlığıdır.

Bununla birlikte, bazı vakaların asemptomatik veya hafif semptomatik olduğu ve beklenenden daha yüksek bulaş riskine sahip olduğu bulunmuştur.

Personeli ve hastaları COVID-19'dan korumanın en etkili yolu enfeksiyon oranlarını azaltmaktır. 

Hükümetler ve Uluslararası sağlık örgütleri, öz-tecrit, sosyal mesafe ve karantina kuralları konusundaki rehberliklerini düzenli olarak güncellemişlerdir ve bunlar pandemi sırasında gelişmeye devam edecektir. 

Şehirler ve bölgeler artık mevcut kaynakları karşılayacak ve önemli ölümlerden kaçınacak kadar “eğriyi düzleştirecek” tüm toplumlar için sosyal mesafeyi en üst düzeye çıkaran yoğun baskılayıcı önlemlere geçiyor.

Sağlık çalışanları için bu, hastaların klinik ortama katılma ihtiyacını mümkün olan en düşük seviyelere düşürmek anlamına gelir.

İlk değerlendirmelerin yine de yüz yüze ziyaret gerektirmesi olasıdır, ancak teknolojinin izin verdiği yerlerde telefon veya teletıp yoluyla takip faaliyeti gerçekleştirilebilir. 

Telefon izleminin endometriyal, prostat, akciğer ve kolorektal kanser dahil olmak üzere birçok kanser ortamında mümkün olduğu gösterilmiştir. İleri kanser hastalarında başarıyla kullanılmıştır. 

Hasta katılımının önemli olduğu durumlarda, ilave ziyaretçi, aile üyesi veya bakıcı sayısının asgari düzeyde tutulması önemlidir.

 

Tedavilere Öncelik Verme

Tedavi kararlarını kanıtlarla destekliyoruz. 

Farklı durumlar, kanıtlara farklı yaklaşımlar gerektirebilir. 

Normal koşullarda uygulayıcılar, tedavi önerileri için Seviye I kanıtlarını tercih ederken, dışsal olarak yüksek riskli durumlarda, daha az yaygın olan rejimler, örneğin faz II, prospektif kanıt düzeyindeki uygulamalar seçilebilir.

Hastalarla uygun tedavi kararları vermek, riskler ve faydalar arasında dikkatli bir denge kurulmasını gerektirir. 

Tedavinin risk fayda oranı bir pandemi bağlamında değişir.

Ciddi enfeksiyon olasılığı artar veya bu enfeksiyonun sonucunun daha ciddi olma olasılığı artarsa, risk faydadan daha ağır basmaya başlayabilir.

Kanser hastaları için COVID enfeksiyonunun zararlarını tahmin etmek şu anda zordur çünkü modelleme için bildirilen çok az olay olmuştur.

Bir hastada% 5 enfeksiyon riski ve% 10 enfeksiyondan ölüm riski varsa, maruziyet ve radyoterapiye devam yoluyla% 0.5 mortalite olabilir. Hasta genç ve sağlıklı ise% 5 enfeksiyon riski ve% 1 ölüm riski varsa, COVID-19'dan% 0.05 mortalite vardır. Radyoterapi ile kombinasyon halinde kemoterapi kullanımı, eşzamanlı COVID-19 enfeksiyonundan morbidite ve mortalite riskini önemli ölçüde artıracaktır.

Başka bir düzenleme ihtiyacı, personel düzeylerindeki beklenen eksiklikten kaynaklanmaktadır. 

Bu, kapasitesi düşük bir departmanın planlanan tüm tüm tedaviyi belirlenen zamanda tamamlamasını zorlaştırabilir. 

Uygulama sayılarını azaltarak kapasite yaratmak hazırlığın önemli bir parçasıdır.

 

Radikal Tedaviler

Radyoterapinin tedavi için verildiği durumlarda, tedaviye en erken fırsatta devam etmek için makul bir alternatif olmayabilir.

Hastalık biyolojisi tedavide gecikmeye izin veriyorsa (örneğin hormona duyarlı meme ve prostat kanseri vakalarında), COVID-19 vakalarında beklenen bir düşüş olana kadar tedaviyi ertelemek mantıklıdır.

Ancak, erteleme hemen tercih edilebilir gibi görünse de, kriz geçtikten sonra 2. bir salgın dalgalanması durumunda istenmeyen bir sonuç doğurabilir.

 

Adjuvan Tedaviler

Bir hastaya önceki cerrahiye ek olarak radyoterapi uygulanıyorsa, tedavinin uygulanma gerekliliğini savunmak için, risk fayda oranının dikkatli bir şekilde tahmin edilmesi gerekir. 

Uzun süreli sağkalım kazanımları açısından sadece düşük bir fayda elde edilen hastalar pandemi sırasında radyoterapiden kaçınmak isteyebilirler. 

Bölgesel tekrar oranlarını azaltan, ancak sağ kalımı iyileştirmeyen tedavilerin önceliği de pandemi sırasında göz ardı edilebilir ve bundan kaçınmak uygun olabilir.


Palyatif Tedaviler

Semptomların hafifletilmesi için radyoterapi verildiği durumlarda, diğer tedavi seçeneklerini araştırmak ve uygunsa bunları kullanmak daha iyi olabilir, örneğin kemik ağrısı durumunda analjezi veya bifosfonatları maksimuma çıkarmak.

Palyasyon için radyoterapi alan hastalara en iyi şekilde, terapötik bir sonuç elde etmek için gerekli en az kısa uygulamalar yapılır. 

Eğer ağrılı kemik metastazlarına radyoterapi verilecekse, tek bir 8 Gy fraksiyonunun çok fraksiyonlu uygulamalar kadar etkili olduğu gösterilmiştir.

Son çalışmalar, bunun malign omurilik basısına neden olan metastazlar  için de uygun bir fraksiyonasyon olduğunu göstermektedir.

Beyin metastazlarının tüm beyin radyoterapisi ile hafifletilmesi tartışmalıdır ve bu hastalar yaşamın sonuna kadar tek başına steroid kullanarak eşdeğer yaşam kalitesini koruyabilir ve hastaneye gelme risklerinden kaçınabilir. 

Stereotaktik radyocerrahi hala uygun olabilir, ancak hastalarla bireysel görüşmeye ve ortak bir karara varmak uygun olur.