Olası Yan Etkiler

IMRT tekniği ile çok az sağlam doku tedavi alanına girer. Böylece yan etki riski düşüktür. Bununla beraber gene de yan etkiler görülebilir. Diğer radyoterapi uygulamalarda olduğu gibi yan etkiler sadece radyasyonun verildiği bölgelerde ortaya çıkar.