Hangi Kanserler IMRT ile Tedavi Edilir?

Başta, baş-boyun ve meme kanserleri olmak üzere, IMRT tekniğinin birçok kanser türünde üstünlüğü kanıtlanmıştır. Halen birçok kanser türünde, bu tekniğin avantajları araştırılmaktadır.