HDR Brakiterapinin Faydaları

  1. Olası cerrahi komplikasyonlarda önlenmesi ve şekil ve fonksiyonların korunması
  2. Beyin, omurilik ve gözler gibi kritik organların, verilecek olan radyasyon dozundan korunması
  3. Daha önce radyasyon uygulanmış ve şimdi dışardan radyasyon uygulanması olanaksız tekrar etmiş tümörlerde, HDR brakiterapisi tedavi amaçlı uygulanabilir. (Kurtarma brakiterapisi)