Baş Boyun Kanserlerinde Brakiterapi

Baş – boyun bölgesi kanserleri, dil, yanak, ağız taban orofarenks, damak, bademcik, parotis bezleri, nazofarenks ve boyun bölgesindeki lenf bezlerinden kaynaklanan tümörlerdir.

Konformal radyoterapi tekniklerinin gelişmesiyle beraber, baş-boyun tümörlerinde brakiterapi uygulamaları paradoksal olarak azalmıştır. Ancak brakiterapi ile tümör dokusuna yüksek doz ve çevre dokulara en az doz verilmesi olanaklı olduğundan, bu yöntem ideal konformal tedavi yöntemidir.

Dezavantajları ise; bu konuda uzman eksikliği, cerrahi yöntemlerle eşit başarı oranları ve radyasyon korunmasına  gereksinim duymasıdır.

Halen erken evre tümörlerde, dışardan radyoterapi ile birlikte ve daha önce radyasyon ile tedavi görmüş alanlarda gelişen yinelemelerde ve bu alanlarda gelişen ikincil kanserlerin tedavisinde kullanılmaktadır

Baş – boyun kanserlerinde brakiterapi tipleri:

1.    Intersitisyal (doku içine) Brakiterapi: Intersitisyal brakiterapide, kataterler tümörü kapsayacak şekilde doku içine yerleştirilir. Dil, ağız tabanı, yanak, yumuşak damak ve boyun lenf nodları bunlara örnektirler. Bu komplike brakiterapi, ameliyathanede genel anestezi altında yapılır. Hasta hastaneye yatırılarak 6 ile 10 tedavi 3 ile 5 gün süresinde verilir.

2.    Intrakaviter (boşluklara uygulanan) Brakiterapi: Intrakaviterden kasit, kataterin tümöre erişmek için ağız veya burun boşluğuna yerleştirilmesidir. Bölgesel anestezi kullanılarak katater, konforlu bir biçimde yerleştirilir. Tedavi bittikten sonra hasta evine gidebilir. Arada en az 2 gün bırakarak toplam 3 ile 6 tedavi uygulanır.