Başlıca Hangi Tümörlerde Uygulanır?

Jinekolojik Tümörler

Rahim ve rahim ağzı kanserleri halen ülkemizde sık görülen tümörlerdendir. Rutin rahim taramalarının kullanılması, görülme sıklığını düşürse de halen bu tip tümörler sık görülmektedir.

Brakiterapi, hem rahim hem de rahim ağzı tümörlerinin tedavisinde anahtar rol oynamaktadır.

Brakiterapi, rahim ve rahim ağzı tümörlerinin tedavisinde kritik bir rol oynar. Kadın anatomisinden dolayı bu tip tedavinin kullanılabilmesi eşsiz bir fırsat oluşturur. Bu fırsat tümörlü bölgeye yüksek doz verilirken sağlam dokulardaki radyasyonu minimize etmemize olanak verir. Jinekolojik tümörlerde daha çok HDR brakiterapi tercih edilir.

HDR brakiterapisi, hastanede kalış süresinin kısalması, hastane personelin radyasyona maruz kalmasının azalması ve LDR brakiterapisi ile benzer sonuçlar vermesinden dolayı tercih edilir.

Rahim ağzı tümörlerinin tedavisinde; cerrahi, radyoterapi, kemoterapi ve bazen de her üç modalite birlikte kullanılır. 

Tedaviye, doktorunuzun yapacağı detaylı muayene yön verir. Bununla beraber rahim ağzı tümörleri, sıklıkla kemoterapi ile eşzamanlı uygulanan radyoterapi ile tedavi edilirler. Uygulanacak radyoterapi , sıklıkla dışardan radyoterapi ve brakiterapiyi kapsar.

HDR brakiterapi, tandem ve ovoidler veya tandem ve ring olarak adlandırılan aplikatör ile verilir.

Tandem rahim ağzından sokularak rahime yerleştirilir. Daha sonra ring veya ovoid tümörün lokalize olduğu rahim ağzına yerleştirilir. Yerleştirmeyi takiben aplikatörler, HDR makinasına (radyoaktif kaynağın bulunduğu) bağlanır.

Tedaviye başlandığında, radyoaktif kaynak tümöre verilmesi belirlenen dozu vermek üzere hızla tandem ve ovoidlerin içine doğru hareket eder. Tedavi verildikten sonra aplikatörler hemen çıkarılır ve hasta günlük aktivitesine devam eder. Rahim ağzı kanserlerinde bu tedavi 4 ila 8 kez tekrar edilebilir. Tedavi genel olarak iyi tolere edilir ve hastanede yatmayı gerektirmez.

Rahim tümörleri, birincil olarak cerrahi yöntemle tedavi edilirler. Bunun ile beraber bazı hastalar ek olarak radyoterapi veya kemoterapi veya her ikisine birlikte ihtiyaç duyarlar.

Radyasyon tedavisi, cerrahi sonrası vagen tepesindeki ve pelvisteki tekrarları önlemek için kullanılır. Eğer radyasyon tedavisi gerekirse bu dışardan radyoterapi veya brakiterapi veya her ikisinin birlikte uygulanması şeklinde yapılır. Bu amaçla genellikle HDR tedavisi kullanılır. Eğer brakiterapi önerilirse bu vaginal silindir adı verilen aplikatör ile yapılır. Vaginal silindir, ortasında bir kanal olan plastik tampona benzer. Vaginal silindirin vagene yerleştirilmesini takiben, silindir, HDR makinasına (radyoaktif kaynağın bulunduğu) bağlanır. Bağlantı yapıldıktan sonra tedaviye başlanır.

Radyoaktif kaynak, vagen tepesi hesaplanan yüksek doz radyasyonu vermek üzere hızla vaginal silindir içindeki kanalda hareket eder. Tedavi tamamlandıktan sonra vaginal silindir, HDR makinasından ayrılır ve hastadan çıkarılır. Bu tedavi 3 ila 5 kez uygulanır. Tedaviden sonra hasta günlük yaşantısına devam eder ve tedavi son derece iyi tolere edilir.

Brakiterapi; jinekolojik kanserlerde, başarılı kanser tedavisinin çok önemli bir parçasıdır.