Stereotaktik Vücut Radyoterapisi (SBRT)

Stereotaktik vücut radyoterapisi (SPRT) ve stereotaktik ablativ radyoterapi (SABR), her ikiside, birçok değişik kanser tipinin tedavisi kullanılan radyoterapinin gelişkin formunu ifade ederler. İki terim birbiri yerine kullanılabilirler. 

Bu teknik hem primer kanserin (kanserin başladığı yer, akciğer, prostat gibi) hem de yayıldığı yerlerin (ikincil kanser veya metastaz) tedavisinde kullanılır. Kemik, akciğer veya karaciğer gibi ikincil kanserler SBRT tedavi edilirler.

Bu teknik kansere yüksek doz vermeyi hedefleyen diğer dışardan radyoterapi tekniklerinden farklılık gösterir. Bu tip tedavinin zaman zaman niye ablalif tedavi diye adlandırıldığını açıklar. Bu yüksek doz, vücudun dışından X-ışınları tarafından yönlendirilerek hastaya verilir ve fraksiyon olarak adlandırılan küçük sayıda tedavileri içerir. Tipik olarak 1 ile 5 tedavi birkaç günde verilir. Verilen tekniğin özellikle çok hassasdır ve stereotaktik olarak adlandırılır.

SBRT’nin verilmesi görüntüleme tekniklerinin (X-Ray, BT veya MR görüntüleri) daha sık ve daha iyi kullanılması ile olanaklıdır. Bu tip tedavide milimetre düzeyinde keskinlik ister. Hastadaki küçük kanserli bölgeye radyasyonun fokuslanması için gelişmiş metodlara ihtiyaç vardır. Bu tedavi planlama sırasında hastaya spesifik sabitleme aletlerinin kullanılmasını içerir. Hedeflenmiş tedavi uygulanırken bu sabitleme sistemleri hastanın vücudunun hareket etmemesini sağlar. Sıklıkla kanserin hareketinin durdurulması veya sınırlanması kanserin tedavi alanı içerisinde kalmasını ve çevre dokunun fazla doz almamasını sağlar.

Birçok vakada küçük iyi sınırlı lezyonların cerrahi olarak çıkarılmasına alternatif olarak SBRT önerilir. Bu anestezi ve cerrahi riskinden kaçınmayı özellikle yaşlılarda olanaklı kılar. Kemik gibi bazı kanserli bölgelerde operasyon yapmak uygulanabilir değildir. Veya özellikle zordur. Bu SBRT’nin niye ‘’az invaziv’’ yöntem diye adlandırıldığını açıklar. Bu özellikli radyoterapi tekniği son yıllarda daha sık kullanılmaya başlamış ve bazı radyoterapi merkezlerinde kullanılmaktadır.