SBRT/SABR’ye Spesifik Örnekler

Akciğer SBRT’si; erken evre küçük hücreli dışı akciğer kanserinde ve bir veya birkaç akciğer metastazlarında umut verici tedavi seçeneğidir. Küçük hücreli dışı akciğer kanserinde çok yüksek doz radyasyon gerektiği anlaşılmıştır. Geçmişte uygulanan klasik radyoterapi tekniklerine oranla bu teknik çok yüksek dozlara ulaşılabilir. Akciğer SBRT’si genel olarak küçük köşe yerleşimli tümörlerde kullanılır. Çok yüksek doz ve odaklanmış radyoterapi verilebilmesi için hastanın nefes alması kontrol edilebilir. Birçok klinik araştırmada eski tekniklere göre bu teknikte akciğer kanserinin kontrol oranı %98’e varan oranda daha iyidir. Akciğer SBRT’si aynı zamanda küçük sayılı metastatik akciğer vakalarında (vücudun diğer bölgelerindeki kanserlerden akciğere metastaz yapan ikincil kanserlerde) bir tedavi seçeneği oluşturmaktadır.

Omurga SBRT/SABR’si; omurgaya metastaz yapmış kanserlerde sıklıkla kullanılır. Amaç ağrı gibi semptomları azaltma ve omurgadaki kanseri kontrol altına alarak uzun vadede yaşam kalitesini arttırmaktır. Genellikle omurga metastazlarının ikinci kez ışınlamasında sıklıkla kullanılır.
Tedavi edilen alanın hemen arkasında omurilik bulunduğundan çok hassas ve kesin hesaplar yapmak gerekir.

Karaciğer SBRT/SABR; karaciğerdeki kanserlerin tedavisi için SBRT kullanılması ile ilgili tecrübeler oldukça artmıştır. Bu hem hepatasellüler kanser gibi primer kanserler hem de karaciğere sıçramış ikincil kanserler için geçerlidir. İleri evrelerde birçok kanser karaciğere yayılma gösterir. Birincil veya ikincil karaciğer kanserleri için sonuçlar, tümörlerin lokal kontrollerini sağlamada mükemmeldir ve bu teknik ile tedavi edilen hastalarda uzun süreli sağ kalım sağlanmaktadır. Bu tedavi tipi için hastalar dikkatli seçilmeli ve ciddi yan etkilerden korunması için sağlam karaciğer dokusu bırakılmalıdır.

Diğer Bölgeler; bunun dışında birçok bölgede SBRT kullanılabilir. SBRT omurga dışı kemikler ve yumuşak dokuyu metastazlarda cerrahiye alternatif olarak lokal tedavi amacıyla kullanılır. SBRT aynı zamanda cerrahi uygulanamayan primer böbrek tümörlerinin tedavisinde başarı ile kullanılır.