Radyasyon Çeşitleri Nelerdir?

Radyasyon tedavisi amacı; sağlam dokuları hasardan korurken, kanserli hücreleri öldürmek için yeterli radyasyon dozunu vermektir. Bunu sağlamak  birçok yol vardır. Kanserin tipine, boyutuna ve konumuna bağlı olarak, bu tekniklerin biri veya bir kaçı size uygulanabilir. Sizin tedavi takımınız, hangi tedavilerin sizin için en iyi olduğuna karar verecektir.

Radyasyon tedavisi genel olarak 3 yolla verilir;

  • Dışardan Radyasyon Tedavisi: Yüksek enerjili X-ışın grubu ışınları, vücudun dışından doğrudan kansere gönderen makinalar kullanılır.
  • Brakiterapi: Radyoaktif kaynakların (Örn: radyoaktif iğneler) tümörün içine veya hemen yakınına yerleştirilmesidir. 
  • Sistemik Radyasyon Tedavisi: Radyoaktif ilaçlar hastaya verilir ve kan yolu ile tüm vücutta dolaşarak kanserin tedavi edilmesini amaçlanır.