IGRT Tipleri

Vücudun bazı bölgelerinde tümörler tedavi sırasında veya tedavi aralarında biraz hareket ederler. Örneğin prostat bezi, idrar torbasının dolu veya boş olmasına göre pozisyonunu değiştirir. Bu bazı tedavi seanslarında tümörün bir kısmının tedavi sahası dışında kalmasına neden olur.

Bazı IGRT tiplerinde teknikerler görüntüleri radyoterapi makinesini kullanarak alırlar. Bu her tedaviden önce ve/veya tedavi sırasında yapılır. Böylece her tedavi sırasında kanserin, radyoterapi sahasında olduğundan emin olunur. Tedavi sırasında görüntü almak, 4 boyutlu radyoterapidir (4D-RT). Burada 4. düzlem zamandır. 4D-RT, radyoterapi verilirken oluşan değişiklikleri de tespit eder.

Bazı 4D-RT makinelerinde, tümör radyasyon sahası dışına çıkar ise ışınlama kesilir. Bu akciğer gibi nefes almak ile tümörün oynadığı bölgelerde faydalıdır. Tümörün tekrar radyoterapi sahasına girdiği görüntülerde görüldüğünde tedavi tekrar başlar.